Tuesday, April 16, 2013

NaPoWriMo #16: Dragon (Fake Translation Poem)

Dragon

Rumors stolen from a sleeping poet.
The sky passes slowly.

She lies in patient slumber.
She dreams of drowned rowans.

Literary ambitions grow wild.
The worm chews at deft delicacy.

Precision turns shaky.
Haikus cannot be helmed.

Problems arise
And so does the dragon.

Heart's truth
Whored by opium.

Worm's Victory. Originality's Widow.
Pyres made of coffee.

--April 16, 2013
Prompt: Find a poem in a language you don't know and write a fake translation of it.

Actual Poem

DRZAZGA
Ewa Lipska

Lubię panią pisze do mnie dwudziestoletni poeta.
Początkujący cieśla słów.

Jego list pachnie tarcicą.
Jego muza drzemie jeszcze w różanym drewnie.

W literackim tartaku ambitny hałas.
Czeladnicy okładają łatwowierny język fornirem.

Przycinają nieśmiałe sklejki zdań.
Wystrugane heblem haiku.

Problemy zaczynają się
z wbitą w pamięć drzazgą.

Trudno ją wyjąć
jeszcze trudniej opisać.

Lecą wióry. Ogryzki aniołów.
Pył do samego nieba.

Splinter
Ewa Lipska

I like you, a twenty-year-old poet writes to me.
A beginning carpenter of words.

His letter smells of lumber.
His muse still sleeps in rosewood.

Ambitious noise in a literary sawmill.
Apprentices veneering a gullible tongue.

They cut to size the shy plywood of sentences.
A haiku whittled with a plane.

Problems begin
with a splinter lodged in memory.

It is hard to remove
much harder to describe.

Wood shavings fly. The apple cores of angels.
Dust up to the heavens.

No comments:

Post a Comment